Čítačka správ

Kurz „Charizmy Sv. Ducha II.“

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Kurz je o dare prororctva, slove múdrosti, poznania, dare viery, zázrakov, krst vo Sv. Duchu, Chvály, prednášky, workshopy, Eucharistia, Božie slovo.. (21.4.2023 19:00 - 23.4.2023 13:00)
Kategórie:

DUCHOVNÉ HODY 25. výročie posvätenia Kostola - utorok

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
DUCHOVNÉ HODY - Od 11.4. do 16.4. príde každý deň medzi nás vzácny kňaz pri príležitosti 25. výročie posvätenia Kostola. (11.4.2023 - 18:00 - 19:00)
Kategórie:

Deň úcty k sv. Šarbelovi - miesta s pobožnosťami za uzdravenie

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Zoznam miest s relikviami a časy sv.omší slúžených k úcte sv.Šarbela, na ktorého príhovor bolo uzdravených už mnoho ľudí-AKTUALNE INFO DOPLNIME NESKOR (22.4.2023 - 0:00 - 23:59)
Kategórie:

Kurz "Charizmy Ducha Svätého 1."

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Kurz je o dare jazykov, o výklade jazykov a o dare proroctva. Náplň - chvály, prednášky, workshopy, Eucharistia, Božie slovo, spoločenstvo... (19.5.2023 17:30 - 20.5.2023 19:30)
Kategórie:

Duchovné cvičenia pre manželov - Originálne manželské rekolekcie OMR

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Víkendový program pre manželov, ktorý prináša novú motiváciu a množstvo podnetov, aby ste všetko čo od manželstva očakávate aj dosiahli. www.hkrsr.sk (31.3.2023 18:00 - 2.4.2023 14:30)
Kategórie:

ZBAV NÁS ZLÉHO s O. MARETTOM

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Pozývame Vás na seminár s otcom MARETTOM. Téma seminára je "ZBAV NÁS ZLÉHO". (28.4.2023 - 30.4.2023)
Kategórie:

Púť do Medžugoria + DOVOLENKA pri mori (chorvátske mestečko Drvenik)

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Zažite oddych pre DUŠU i pre TELO. Putujte s nami do MEDŽUGORIA a spojte púť s LETNOU DOVOLENKOU pri mori v krásnom chorvátskom mestečku Drvenik. (28.8.2023 - 7.9.2023)
Kategórie:

Prednáškový cyklus V srdci Otca - Nebeský Otec ako počiatok a plnosť života

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Pozývame Vás na prednášku z cyklu V srdci Otca - Nebeský Otec ako počiatok a plnosť života (27.3.2023 - 18:00 - 19:00)
Kategórie:

Kríza ako šanca

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Kríza je čas, kedy sa život na chvíľu zastaví a človek sa rozhoduje, ktorým smerom sa bude ďalej uberať. Zároveň len ťažko hľadá sily na ďalšie kroky. (31.3.2023 18:00 - 2.4.2023 13:00)
Kategórie:

Svätý týždeň v Komunite Blahoslavenstiev

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Možnosť prežiť s Komunitou svätý čas veľkonočného Trojdnia s jej bohatou liturgiou (6.4.2023 16:00 - 9.4.2023 13:00)
Kategórie:

Duchovná obnova Kráľovná - Divožienka

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Pozvánka na DO pre ženy. (14.4.2023 14:00 - 16.4.2023 13:00)
Kategórie:

Godzone konferencia 2023 OBNOVENIE

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Dvojdňové modlitebno-formačné stretnutie s chválami, známymi kapelami, rečníkmi, diskusiami, modlitbami, svätou omšou či mimo pódiovými aktivitami. (5.5.2023 16:00 - 6.5.2023 18:00)
Kategórie:

Stretko pre slobodných 26+

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Čaká ťa spoločenstvo milých ľudí, malé občerstvenie a možno aj nejaká hra. (28.3.2023 - 19:30 - 21:00)
Kategórie:

Májová duchovná obnova pre ženy

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Obnovu na tému: Pane, daj sa mi napiť! vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. (5.5.2023 16:00 - 7.5.2023 16:30)
Kategórie:

Duchovná obnova pre ženy a dievčatá

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Obnovu na tému: Pane, ak chceš, môžeš... vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. (30.6.2023 16:00 - 2.7.2023 13:30)
Kategórie:

Speed dating katRande v Trnave

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Zoznamovací večere pre slobodných katolíkov, ktorí si vo viere hľadajú životných partnerov (28.3.2023 - 18:00 - 20:00)
Kategórie:

Odpustenie - Kľúč k vnútornej slobode

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Chceš zažiť jedinečný dotyk Božej Lásky v zázraku odpustenia? Čaká na teba adorácia pred živým Bohom, chvály, modlitba príhovoru, možnosť spovede. (1.4.2023 - 18:00 - 20:00)
Kategórie:

Kurz Filip

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Kurz Filip je víkendovým stretnutím, ktoré je určené pre všetkých ľudí, ktorí chcú zakúsiť Boha. (31.3.2023 18:00 - 2.4.2023 13:00)
Kategórie:

Festival mladých MladiFest Medžugorie + DOVOLENKA pri mori (ostrov Vir / Omiš)

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Spojte FESTIVAL MLADÝCH v Medžugorí s letnou DOVOLENKOU pri mori. Vybrať si môžete dovolenkovať na ostrove Vir alebo v chorvátskom mestečku Omiš. (21.7.2023 - 31.7.2023)
Kategórie:

Duchovno - formačný pobyt v Ríme - uzávierka prihlášok

Vyveska - 26. marec 2023 - 22:23
Hľadáš svoje duchovné povolanie? Kongregácia rogacionistov pozýva chlapcov od 18 r. na polročný pobyt. (30.4.2023 - 0:01 - 23:59)
Kategórie: